Print
Share
Home
Logo
123
COPD -
מחלת ריאות חסימתית כרונית
מחשבים מסלול מחדש 1,2,3
Print

לדבר בפתיחות על מצבך כדי לנהל את ה-COPD שלך טוב יותר

האם אתה מודאג מהנשימה שלך?

האם אתה מרגיש שהנשימה שלך מחמירה, ואתה עוסק לעתים יותר רחוקות

בפעילויות שאתה אוהב? פנה לרופא שלך וספר לו. זה הזמן לדבר על זה בפתיחות!

הנה כמה רעיונות לנושאים שתוכל לדבר עליהם עם הרופא שלך כדי לשתף אותו בצורה טובה יותר במה שקורה.

ספר על עצמך: כיצד היו החיים שלך בחודשים האחרונים? פעילות היום-יום שלך? התזונה שלך?

ספר על התסמינים שלך וכיצד הם משפיעים על חייך:

הסבר את בעיות הנשימה שלך, האם הן מחמירות? מתי ובאיזה אופן? האם יש להן השפעה על פעילויות היום-יום שלך?

האם היו לך בעת האחרונה החמרות במצב הריאות כגון התלקחות, ברונכיטיס או דלקת ריאות?

האם נטלת סטרואידים דרך הפה או אנטיביוטיקה בגלל מחלה בדרכי הנשימה?

ספר על הטיפול שלך:

האם אתה משתמש במשאף/ים באופן קבוע?

הראה לרופא שלך כיצד אתה משתמש במשאף. האם אתה מבצע תרגילי נשימה מומלצים?

Print

לדבר בפתיחות על מצבך כדי להעריך את מצב בריאות הריאות שלך

האם אתה מודאג מהנשימה שלך?

האם לעתים קרובות אתה מרגיש קוצר נשימה ותוהה האם יש לך COPD?

זה הזמן לפנות לרופא שלך ולספר לו מה מטריד אותך. זה הזמן לדבר על זה בפתיחות!

הנה כמה רעיונות לנושאים שתוכל לדבר עליהם עם הרופא שלך כדי להפיק את המיטב מהביקור שלך.

ספר על עצמך: מהן רמות הפעילות הרגילות שלך? איך התזונה שלך?

האם אתה חשוף לעשן או לסביבות מזוהמות? חשוב על מידע שיכול לעזור לך ולרופא שלך להבין את התסמינים שלך.

ספר על התסמינים שלך:

הסבר את בעיות הנשימה שלך. האם אתה מרגיש לחץ בבית החזה?

קוצר נשימה או שיעול כרוני אינם מצבים נורמליים. הסבר כמה זמן אתה מרגיש ככה, ומתי התסמינים מתרחשים או מחמירים.

ספר כיצד בעיות הנשימה שלך משפיעות על חייך:

האם המצב שינה את רמת הפעילות או הספורט שאתה עושה?

האם המצב השפיע על העבודה שלך? האם הבחנת בשינויים כלשהם בקושי לבצע משימות יום-יומיות?