Print
Share
Home
Logo
123
COPD -
מחלת ריאות חסימתית כרונית
מחשבים מסלול מחדש 1,2,3

הגדרות ורקע כללי

נקודות עיקריות כלליות: 1

 • מחלת ריאות חסימתית כרונית (סי.או.פי.די / COPD) היא מחלה נפוצה הניתנת למניעה ולטיפול, אשר מתאפיינת בתסמינים נשימתיים כרוניים (מתמשכים) ובזרימת אוויר מוגבלת בגלל פגיעה בדרכי הנשימה ו/או בנאדיות הריאה. בדרך כלל המחלה היא תוצאה של חשיפה משמעותית לחלקיקים או לגזים מזיקים
 • התסמינים הנשימתיים הנפוצים ביותר כוללים קוצר נשימה, שיעול ו/או ייצור ליחה. יתכן שמטופלים אינם מדווחים על תסמינים אלו במלואם
 • גורם הסיכון העיקרי ל- סי.או.פי.די (מחלת ריאות חסימתית כרונית) הוא עישון טבק, אך גם חשיפות סביבתיות אחרות כגון חשיפה לדלקים ולזיהום אוויר עלולות לתרום להתפתחות המחלה. מלבד חשיפות אלו, ישנם גם גורמים בגוף האדם המעלים את הסיכון להתפתחות המחלה. גורמים אלו כוללים ליקויים גנטיים, התפתחות לא תקינה של הריאות והזדקנות מואצת
 • סי.או.פי.די מתאפיינת לעיתים באירועים של החמרה חריפה בתסמינים הנשימתיים. אירועים אלו מכונים התקפים או התלקחויות
הגדרות ורקע כללי

גילם של רבים מהחולים ב- סי.או.פי.די הוא 40 שנים ומעלה. אולם, גם אנשים בני פחות מ- 40 יכולים לחלות ב- סי.או.פי.די. 2

מי מפתח מחלת ריאות חסימתית כרונית

מי מפתח מחלת ריאות חסימתית כרונית (סי.או.פי.די)?2

 • אתה לא יכול להידבק במחלת ריאות חסימתית כרונית מאדם אחר
 • ילדים לא יכולים לחלות במחלת ריאות חסימתית כרונית אלא רק בוגרים
 • רוב החולים בסי.או.פי.די מעשנים כיום או עישנו בעבר
 • כל סוגי העישון גורמים למחלת ריאות חסימתית כרונית
 • חלק מהאנשים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית חיו בבתים שבהם נישא עשן מתנורי בישול או מתנורי הסקה
 • חלק מהאנשים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית עבדו במקומות מלאי אבק או עשן במשך שנים רבות

רופאים יכולים להעריך את חומרת הסי.או.פי.די. שלך2

 • רופא או אחות יבדקו אותך. יתכן שתתבקש לבצע כמה בדיקות נשימה פשוטות
 • הם ישאלו אותך שאלות אודות הנשימה שלך ומצבך הבריאותי
 • הם ישאלו אותך שאלות אודות הבית שלך והמקומות שבהם עבדת
מחלת ריאות חסימתית כרונית (סי.או.פי.די) מאובחנת באמצעות בדיקת נשימה פשוטה הנקראת ספירומטריה .
הבדיקה פשוטה ואינה כרוכה בכאב .
תתבקש לנשוף בחוזקה לתוך צינור המחובר למכשיר מדידה הנקרא ספירומטר.
מחלת ריאות חסימתית
קלה
אם מחלת הריאות החסימתית הכרונית אינה חמורה מידי, היא נקראת
מחלת ריאות חסימתית קלה.
מחלת ריאות חסימתית
בינונית
אם מחלת הריאות החסימתית מחמירה, היא נקראת מחלת ריאות חסימתית בינונית.
מחלת ריאות חסימתית
חמורה
אם מחלת הריאות החסימתית קשה מאוד, היא נקראת מחלת ריאות חסימתית חמורה.
References
1. © 2020 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
2. GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) Patient Guide 2019