Print
Share
Home
Logo
123
COPD -
מחלת ריאות חסימתית כרונית
מחשבים מסלול מחדש 1,2,3

מניעה וטיפול1

נקודות עיקריות כלליות:1

  • הפסקת עישון היא המפתח. לאפשרויות מניעה וטיפול פנה לרופא
  • טיפול תרופתי יכול להפחית את התסמינים של סי.או.פי.די, להוריד את תדירות וחומרת ההתקפים ולשפר את המצב הבריאותי והסיבולת למאמצים
  • בסיס הטיפול התרופתי בסי.או.פי.די הוא טיפול במשאפים, ויש לבדוק את אופן נטילת המשאף באופן קבוע
  • פנה לרופא לקבלת מידע על אפשרויות נוספות למניעה וטיפול בסיאופידי
  • שיקום נשימתי משפר את התסמינים, איכות החיים ומעלה את מעורבות המטופלים בפעילויות חיי היומיום הן מבחינה גופנית והן מבחינה נפשית
הפסקת עישון היא המפתח
References
1. © 2020 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease